Salme 100, 3

Kjenn at Herren, Han er Gud. Det er Han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er Hans folk og flokken Han vokter.

Bibelsitat

Om du ønsker, så kan du dele et bibelsitat med oss. Kanskje har du også noen forklarende ord på hvorfor dette bibelsitatet betyr noe for deg. Det du sender inn kommer ikke opp på siden før noen redigerer, godkjenner og legger det ut på nettsiden. De feltene merket med stjerne (*), må fylles ut.

Takk for at du deler med oss.

Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!
Les mer
Kjenn at Herren, Han er Gud. Det er Han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er Hans folk og flokken Han vokter.
Les mer
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Les mer
Og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.
Les mer
For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.
Les mer
Powered by Cornerstone