Bibelsitater

Bibelsitatene sortert i alfabetisk rekkefølge

Bibelens bøker inndeles i protestantisk tradisjon i to testamenter, 66 bøker, 1 189 kapitler og 31 173 vers. 

1 Korinter 10, 3-4
1 Korinter 10, 3-4
Og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.
Les mer
2. Krønikebok 7, 14
2. Krønikebok 7, 14
Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.
Les mer
5. Mosebok 31, 8
5. Mosebok 31, 8
Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!
Les mer
Jeremia 29, 11
Jeremia 29, 11
Lise Jensen / Holdninger
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Les mer
Jeremia 33, 3
Jeremia 33, 3
Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.
Les mer
Jesaja 41, 10
Jesaja 41, 10
Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.
Les mer
Jesaja 55, 8-9
Jesaja 55, 8-9
For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.
Les mer
Johannes 3, 16
Johannes 3, 16
Charles Owen / Bibelen
For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Les mer
Matteus’ evangelium 6, 9-13
Matteus’ evangelium 6, 9-13
Derfor skal dere be slik: Vår Far, Du som er i Himmelen! La Ditt navn holdes hellig. La Ditt rike komme. La Din vilje skje på jorden som i Himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For Riket er Ditt og makten og æren i evighet. Amen
Les mer
Romerne 8, 28
Romerne 8, 28
Harold Ottesen / Glede
Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.
Les mer
1 - 10 av 13
Powered by Cornerstone