Søndag kl 11:00

Midtsommer-Gudstjeneste

Lede: Inger Høyer Tale: Søndagsskole:

Du er hjertelig velkommen inn på gudstjeneste hos oss, som nesten uten unntak er søndager kl. 11:00

En gang i måneden har vi gudstjeneste med nattverd, og en gang i måneden har vi «alle sammen gudstjeneste» som er tilpasset alle aldersgrupper.

I våre gudstjenester kan du overvære bønn, sang og preken, og det er søndagsskole for de yngste.

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Velkommen til oss, i Hovslagervegen 40, 2619 Lillehammer

Powered by Cornerstone